THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN VÀ XỨC DẦU BỆNH NHÂN VÀO MỖI THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng của ông bà anh chị em, mỗi Thứ Sáu đầu tháng, Cộng đoàn sẽ có Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân và trong Thánh lễ sẽ có nghi thức sức dầu bệnh nhân. Vậy kính mời ông bà anh chị em tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *