Thánh Lễ Cầu Nguyện và Xức Dầu Bệnh Nhân Tháng 9/2023

Kính mời ông bà anh chị em tham dự Thánh lễ cầu nguyện và Xức dầu cho bệnh nhân lúc 7.00pm Thứ Sáu 1/9/2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *