Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu bệnh nhân tháng 7 năm 2023

Lúc 7.00pm Thứ Sáu 07/7/2023, Cộng đoàn có Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu bệnh nhân cho anh chị em giáo dân. Vậy xin mời anh chị em sắp xếp thời gian và tâm hồn đến tham dự Thánh lễ và đón nhận xức dầu. Xin Chúa chữa lành cùng thêm sức về thể xác, tinh thần, và tâm hồn của chúng ta. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *