Thánh Lễ Cầu Nguyện Và Xức Dầu Bệnh Nhân Tháng 6/2024

Kính mời ông bà anh chị em tham dự Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu cho bệnh nhân lúc 7.00pm Thứ Sáu 7/6/2024, qua đó Thiên Chúa chữa lành, thêm sức và thánh hóa sự sống của chúng ta. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *