Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu bệnh nhân tháng 10

Kính mời ông bà anh chị em tham dự Thánh lễ Cầu nguyện và Xức dầu cho bệnh nhân lúc 7.00pm, Thứ Sáu ngày 7/10/2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *