Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam, 7.30pm Thứ Ba 30/4/2024

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam vào lúc 7.30pm Thứ Ba 30/4/2024 tại Nhà thờ St Ignatius, 362 Church St, Richmond, VIC 3121. Chương trình chi tiết xin xem poster đính kèm. Ban Tổ Chức kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự. Cám ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *