Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, Thứ Năm 2/11/2023

Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời vào Thứ Năm 2/11/2023 lúc 7.00pm tại Tường Tưởng Niệm, kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *