Thánh Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời, 7.00pm Thứ Tư 2/11/2022

Theo quyết định của Cha Tuyên uý và Ban Thường vụ, để Thánh lễ được trang nghiêm sốt sắng cũng như bảo đảm sức khoẻ của quý ông bà anh chị em. Thánh lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời lúc 7.00pm Thứ Tư 2/11/22 sẽ được cử hành trong Nhà thờ thay vì ngoài Tường Tưởng niệm.Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian đến nhà thờ tham dự Thánh lễ.


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *