Thánh lễ Bế giảng năm học 2023

Thiếu Nhi Thánh Thể và Trường Việt Ngữ La Vang sẽ tổ chức Thánh lễ Bế giảng năm học vào lúc 12.30pm Chúa Nhật 10/12/2023. Kính mời quý phụ huynh sắp xếp tham dự. Sự hiện diện của toàn thể quý phụ huynh là niềm khích lệ tinh thần rất quan trọng cho các em tiến bước.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *