Thành lập Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Đời sống thiêng liêng của hết thảy các em Thiếu Nhi Thánh Thể và các bạn trẻ trong Cộng đoàn rất cần được quan tâm và nuôi dưỡng, để các em sống trưởng thành trong đức tin giữa cuộc sống hôm nay. Thánh lễ tiếng Anh là một trong những cách để Thiên Chúa chăm sóc và trò chuyện với các em. Thánh lễ tiếng Anh đang được Cha Tuyên úy và Cộng đoàn chuẩn bị để trong tương lai gần sẽ được cử hành trong Cộng đoàn chúng ta.

Thánh lễ dành cho thiếu nhi bằng tiếng Anh sẽ được cừ hành mỗi tháng một lần. Và với gợi ý của Cha Tuyên úy, các em Thiếu Nhi Thánh Thể được mời gọi phục vụ phần thánh nhạc trong những Thánh lễ tiếng Anh. Cha Danh mời gọi các em trong Thiếu Nhi Thánh Thể tham dự Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể để phục vụ Cộng đoàn. 

Điều kiện:
– Các em thuộc Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện
– Từ 7 tuổi trở lên
– Tập hát 2 tuần một lần, mỗi lần khoảng 1 tiếng

Ghi danh:
Từ Chúa Nhật 3/3/2024 đến hết Chúa Nhật 17/3/2024 sau Thánh lễ 12.30pm phía cuối nhà thờ hoặc liên lạc anh Hà: 0434 362 889

Cha Danh mời phụ huynh của các em thiếu nhi đã ghi danh vào Ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tham dự buổi họp với anh Hà và cha Danh lúc 4.00pm Chúa Nhật 24/3/24 sau giờ Chầu Thánh Thể của thiếu nhi tại nhà thờ. Cám ơn quý phụ huynh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *