Tháng 6 – Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Tâm Chúa Giêsu bị đâm thâu là tiếng nói mạnh mẽ nhất về tình yêu thương của Thiên Chúa cho chúng ta. Để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, con mời gọi anh chị em, giới trẻ và thiếu nhi trong Cộng đoàn, tập sống hy sinh bằng cách chạy đến với Thánh Tâm Chúa trong suốt tháng 6 này:

– Siêng năng tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, các ngày trong tuần và Chầu Mình Thánh Chúa
– Sám hối, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa
– Làm việc bác ái với Thánh Tâm Chúa 

Cám ơn Cộng đoàn.
Linh mục Tuyên úy Phêrô Lý Trọng Danh

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *