Tháng 6 Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Cha Tuyên úy tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự giờ Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ và giờ kính Lòng Thương Xót Chúa cách đặc biệt hơn trong tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Cảm ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *