Tham gia Đội Lân Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Ông bà anh chị em biết Cộng đoàn chúng ta có một đội múa lân rất tuyệt vời. Những thành viên xuất phát từ các em trong Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện. Một năm trở lại đây, từ đội múa lân có 2 con lân lớn, đã sinh thêm vài con lân nhỏ rất tuyệt đẹp trong khía cạnh đội hình và tinh thần sinh hoạt phục vụ của thiếu nhi trong Cộng đoàn. Từ niềm đam mê lành mạnh đó, nên Đội Lân Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang mời gọi các em thiếu nhi trong Cộng đoàn tham gia đội múa lân. Điều kiện là người Công giáo và trên 10 tuổi. Xin ghi danh với anh Đức: 0431 868 423 hoặc Daniel Vũ: 0451 633 678 hoặc Nathan Nguyễn: 0431 588 722.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *