Tâm tình tạm biệt Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường

Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang luôn yêu thương, và đã tín thác sứ vụ rao giảng Tin Mừng cho Cha Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang trong suốt 8 năm vừa qua.

Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện cám ơn Cha G.B. Đặng Nhật Trường đã đồng hành, và chia sẻ với Cộng đoàn cuộc đời ơn gọi dấn thân theo Chúa Kitô với linh đạo dòng Chúa Cứu Thế. Chính linh đạo “Đi với người nghèo” mà cha được lãnh nhận và đang sống, đã thánh hóa cha nên một mục tử đạo đức, nhiệt thành, quảng đại cùng với một trái tim rất lớn để yêu thương và chăm sóc những mảnh đời Chúa gởi đến với cha trong suốt thời gian cha phục vụ tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. 

Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện chúng con luôn nhớ và nguyện xin Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ La Vang, Cha Thánh Anphongsô ban cho cha bình an, sức khỏe và lòng nhiệt thành phục vụ trong sứ vụ mà Thiên Chúa, qua nhà dòng trao cho cha tại Giáo Phận Townsville.

Chúng con xin chào tạm biệt cha!

Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *