TÂM TÌNH MÙA GIÁNG SINH 2020 CỦA CHA TUYÊN ÚY G.B ĐẶNG NHẬT TRƯỜNG

Ngày Lễ Giáng Sinh dường như đã trở thành lễ hội hàng năm đối với rất nhiều người trên thế giới trong đó có cả người không phải Kitô hữu.

Ý nghĩa sâu xa của Đại lễ Mừng Chúa Giáng sinh trong lòng tin của người Kitô hữu đó là việc Thiên Chúa thể hiện tình yêu của Ngài đối với nhân loại một cách trọn vẹn nhất. “Emmanuel” nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng nhân loại”. Thiên Chúa ban Đấng Cứu Thế đến để can thiệp vào lịch sử nhân loại để giải thoát tận căn cho nhân loại khỏi xiềng xích tội lỗi và thế lực sự dữ.

Lời ca của các thiên thần “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” cho chúng ta thấy Chúa Giêsu – Đấng Cứu Thế chính là sứ giả hòa bình, là trung gian nối kết trời và đất. Chúa Giêsu cùng với nhân loại chúc tụng vinh danh Thiên Chúa đồng thời Ngài cũng mang bình an đến những tâm hồn kiếm tìm vinh danh Thiên Chúa.

Ước gì trong mùa Giáng sinh năm nay, mỗi chúng ta luôn biết kiếm tìm vinh danh Thiên Chúa bằng chính đời sống chứng ta đức tin người Kitô hữu để rồi tâm hồn chúng ta được chứa chan niềm hạnh phúc và bình an của Chúa Hài Đồng Giêsu.

Linh mục Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *