TÂN CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN TÔMA THIỆN TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG, ÔNG ĐAMINH PHẠM HOÀ HIỀN

TÂN CHỦ TỊCH CỘNG ĐOÀN TÔMA THIỆN – TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

ĐAMINH PHẠM HOÀ HIỀN

Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện – Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang hân hoan chúc mừng ông Đaminh Phạm Hoà Hiền đã đắc cử Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện – Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang nhiệm kỳ 2021-2023. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang và Thánh Tôma Thiện ban muôn ơn lành hồn xác cho ông trong nhiệm vụ mới hầu chu toàn mọi công việc Chúa đã trao ban vì Danh Chúa, Giáo Hội và Cộng đoàn. Hân hoan chúc mừng!

Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *