Sinh Ký Tử Quy

Sinh ký tử quy

Sau khi Hoàn Thiện cuộc đời.
Cha về bên Chúa đời đời hiển vinh.
Cuộc đời là một hành trình,
La Vang Thánh Mẫu công trình đậm ghi.
Đời người có đến có đi.
Cha đi đến đích chỉ vì tình thương.
Xin Cha từ chốn Thiên Đường.
Cầu bầu cùng Chúa xót thương cộng đoàn.
Xin cho Linh Mục Huỳnh-San.
Sớm về hưởng phúc bình an Nước Trời.

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *