RỬA TỘI CHO TRẺ EM TRONG THÁNG 5

Hạn chót nộp đơn đến hết Chúa Nhật 22/5/2022. Buổi chuẩn bị lúc 8.00pm Thứ Năm 26/5/2022, xin mời cha mẹ và người đỡ đầu tham dự đầy đủ. Rửa Tội lúc 2.30pm Chúa Nhật 29/5/2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.