Quyên góp giúp các cha hưu dưỡng trong TGP nhân dịp Father’s Day

Tổng Giáo Phận Melbourne gửi thư và bì thư kêu gọi quyên góp để giúp các cha hưu dưỡng trong dịp Father’s Day bắt đầu từ Chúa Nhật 27/8 đến Chúa Nhật 17/9/2023. Thùng quyên góp được đặt phía cuối nhà thờ trước cửa ra vào. Sau Chúa Nhật 17/9, Cộng đoàn sẽ tổng kết số tiền và gởi về Tổng Giáo Phận. Xin quý ông bà anh chị em rộng tay đóng góp. Chân thành cảm ơn.

Giàu kinh nghiệm là triều thiên cho hàng bô lão, lòng kính sợ Đức Chúa là niềm hãnh diện của các ngài. (Hc 25, 6)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *