Quang cảnh chung quanh trung tâm Hoan-Thiện trước giờ khai mạc đêm ca nhạc "Ngôi Lời Giáng Thế" 2017

 Quang cảnh chung quanh trung tâm Hoan-Thiện trước giờ khai mạc đêm ca nhạc