Phục Sinh 2017

♦ Video Trích đoạn tuần thánh Phuc Sinh 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video Trích đoạn tuần thánh Phuc Sinh 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Bài viết đúc kết tuần thánh 2017 – KP Truyền Thông
Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Lễ 9:30 PM
Những hình ảnh trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh 2017 – Giới Trẻ
Những hình ảnh trong ngày Đi Đàng Thánh Giá 2017
♦ Video ngắn- 14 Đàng Thánh Gía – Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
14 Đàng Thánh Gía - Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu
Những hình ảnh trong đêm Lễ Rửa Chân – 2017
Những hình ảnh trong đêm Cầu Nguyện TAIZE – 2017
Nhân dịp Tuần Thánh, bàn về hai tiếng NGẠI NGÙNG – Đoàn Khôi msc

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần 21-07-2019, XVI thường niên năm C –... Mọi loài sống phải uống ăn. Thế nhân đặc biệt có phần trí khôn. Trí khôn đích thực linh hồn. Dùng lời nuôi dưỡng bảo tồn niềm tin. Kẻ nào ra sức kiếm...
Thơ Tuần XV, Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ... Chúa là đấng vô hình vô tượng, Mắt nhân trần sao hướng về Ngài.     vậy thì Thiên Chúa là ai ? Là người ta thấy hằng ngày quanh ta . Người bị đánh hi...
Khiêm Nhường – Bài Viết (Phi Phụng)... Khiêm nhường!  Thế giới ngày nay có nhiều người rất là nghèo khổ và cũng có nhiều người là rất giầu, người nghèo không có ...
Mời Bạn – Thơ Dân Nam, Kêu Gọi Qúy Ông B... Mời Bạn Hành trang đem đạo vào đời: Việc làm, lời nói mọi người giống nhau Việc làm là bước đi đầu Lời nói để lại ngày sau cho...
Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C – Thơ H... Chúa nhật thứ XIII thường niên năm C.  Ngày 30/6/2019(28/5/Kỷ hợi).              &nb...
Chúa nhật Xll thường niên năm C – Thơ Hoàn ... Chúa nhật Xll thường niên năm C Ngày 23/6/2019 (21/5/Kỷ Hợi ) lễ Mình và Máu Thánh Chúa. Những gì được gọi là mầu nhiệm. Chẳng thể suy trải nghiệm lu...