PHONG TRÀO CURSILLÔ THÔNG BÁO

Ngày 21/9 lễ Thánh Tôma Thiện, vị Thánh mà Liên nhóm Tôma Thiện đã chọn ngài làm bổn mạng. Kính mời quý anh chị Cursillistas đến Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang tham dự Thánh lễ mừng quan thầy Liên nhóm vào lúc 7giờ 30 tối Thứ Ba ngày 20/9 và Đại hội Ultreya sau Thánh lễ. Ước mong quý anh chị Cursilistas sắp xếp thời gian đến tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *