Phêrô chối Chúa – Thơ Hiền Nga

Phêrô chối Chúa

Phêrô chối Chúa hôm xưa!

Khi Chúa sống lại ba lần hỏi ông:

Phêrô có mến Thầy không?

Thưa thầy, Thầy biết con yêu mến thầy.

Chúa lại hỏi tiếp câu này

Phêrô, anh có mến Thầy hay không?

Phêrô! Lần nữa thưa rằng:

Thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy.

Chúa lại hỏi tiếp câu này

Phêrô, anh có mến Thầy hay không?

Phêrô buồn ở trong lòng,

Sao Chúa lại hỏi: ba lần một câu

Tuy rằng nghĩ ở trong đầu,

Nhưng ông quả quyết mà thưa Chúa rằng:

Thầy biết cả mọi sự rồi

Thầy đã biết rõ con yêu mến thầy.

Chúa bảo: anh hãy từ nay

Chăm sóc dưới thế cho bầy chiên Ta

***

Chúa yêu, Chúa tạo nên ta

Từ trong bụi đất, cho ta thành người

Cho ta hơi thở chào đời

Cho ta trí óc để mà nghĩ suy

Chúa cho ta có tự do

Tự do lựa chọn, tự do theo Ngài

Chúa yêu ta lúc sớm mai,

Chúa yêu ta lúc khi chiều dần buông,

Yêu ta trên khắp bước đường,

Lúc ta mệt mỏi, lúc ta yêu đời.

Chúa theo ta khắp mọi nơi,

Cho dù ta có biết Người hay không

Dù ta thất bại, hay ta thành công.

Dù ta tội lỗi, Chúa hoài vẫn yêu

Dù ta có dốt nát đủ mọi điêù,

Dù ta bất hiếu hay là vô tâm,

Dù ta phản bội bao lần,

Tình yêu Chúa vẫn đợi ta quay về

Dù ta mê đắm bê tha,

Dù ta tội lỗi, xấu xa trong lòng,

Dù ta ham lợi, bất công,

Dù ta đố kỵ, hay là ghét ghen,

Dù ta toan tính nhỏ nhen

Tranh quyền đoạt vị nhẫn tâm hại người

Tình yêu Chúa thật cao vời

Hy sinh chịu chết để mà cứu ta

Tình yêu Chúa thật bao la

Chúa tha thứ hết, việc ta đã làm.

***

Chúa thật Phục Sinh rồi

Bóng tối sự chết bị đẩy lùi từ đây

Tình yêu Chúa cao cả lắm thay

Chúa không muốn mất một ai theo Ngài!

Phêrô. Một trong nhóm mười hai

Chúa giao chìa khóa Nước trời cho ông

Vì Chúa đã rõ lòng ông

Lòng ông mến Chúa, ông không thay lòng

Chúa giao chìa khóa cho ông

Giao đàn chiên Chúa cho ông coi vì

Chúa bảo: rằng anh hãy đi…

Hãy đi loan báo! Ơn trời đã ban

Xuống cho tất cả thế gian

Dù ai theo Chúa, dù không biết Ngài

Dù ai khác biệt hình hài

Đều là con Chúa, Ngài đều vẫn thương

Anh em hãy sống yêu thương

Biết sống bác ái, sống khiêm nhường, thứ tha…

Trần gian phù phiếm chóng qua

Quê Trời Vĩnh Cửu Nhà Ta mới là.

Hiền Nga 05/5/19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, Không hề hủy luật thế nhân hiện hành, Hận thù ghen ghét tranh dành… Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương. Biểu t...
Video: Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung ... https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Go5-6PnnKp0&feature=emb_logo Trích từ Vietcatholic.net website. Bài viết có đăng ở li...
Mẹ La Vang – Thơ Hoàn Vũ, Nhân dịp Khánh Thà... Mẹ La Vang  Mẹ Lavang Melbourne.                Thời kỳ cấm đạo tàn hung, La Vang Thánh địa Mẹ dùng hiện ra. Thương đàn con cái hiền hòa, Ẩn thân lẩn...
Thơ Tuần V Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... Muối không mặn hãy đổ đi, Men không dậy bột khác chi bột thường. Đốt đèn ai để dưới mương? Nhưng để trên giá soi đường thế nhân. Chúa ơi ! con ở cõi t...
Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam Vi trùng chết người Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan Người cứu người chết xác cháy thành than T...
Thơ Tuần IV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ... “Bây giờ con được ở đây, Suốt đời trông đợi ngày này Chúa ơi !” “Mắt con đã chứng kiến rồi, Xin cho con được lìa đời bình an.” Nguồn ơn cứu độ hứa ban...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *