PHÉP LÀNH TÒA THÁNH KỶ NIỆM HÔN PHỐI

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 13/11/2022 tại Nhà thờ Chính toà St Patrick. CĐCGVN TGP Melbourne sẽ xin Phép lành Tòa thánh cho quý ông bà anh chị em mừng Kỷ niệm Thành hôn (25 năm, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60+) và Phép lành sẽ được trao trong Thánh lễ. Lệ phí là $65. Để chuẩn bị cho việc này, xin vui lòng liện hệ chị Ngọc Anh: 0434 495 159, hạn chót Chúa Nhật 11/09/2022.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *