Phép Lành Tòa Thánh Kỷ Niệm Hôn Phối 2023

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ xin Phép Lành Tòa Thánh cho quý ông bà anh chị em mừng kỷ niệm thành hôn (25 năm, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60+…) và sẽ được trao trong Thánh lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Chúa Nhật 19/11/2023. Lệ phí là $70. Quý vị nào muốn ghi danh xin nhận phép lành, xin liên lạc chị Điểm 0421 213 219. Hạn chót là vào Chúa Nhật 8/10/2023.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *