Phát hành bì thư dâng cúng tài khóa 2024-2025

Cộng đoàn đang chuẩn bị in bì thư dâng cúng nhà thờ để phát cho ông bà anh chị em trong tháng 9. Vì vậy ông bà anh chị em nào có nhu cầu đổi thông tin cá nhân, địa chỉ nhà, và nhất là số lượng bì thư dâng cúng trong tài khóa 2024 – 2025 thì cho Cộng đoàn biết để cập nhật thông tin trước khi in và phát ra cho ông bà anh chị em. Ông bà anh chị em tự chọn số lượng bì thư nhận từ Cộng đoàn để dâng cúng nhà thờ. Có 3 số lượng bì thư khác nhau: 52 bì thư (mỗi Chúa Nhật là 1 bì thư), 12 bì thư (mỗi tháng là 1 bì thư) và 1 bì thư (cả năm là 1 bì thư). Mọi chi tiết xin liên lạc anh Gioakim Dương Đức Hóa 0401 712 757. Cám ơn Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *