Phát hành bì thư dâng cúng tài khóa 2023-2024

Ban Gây Quỹ bắt đầu phát hành bì thư dâng cúng tài khóa 2023-2024. Vậy xin quý vị nào đã ghi danh bì thư dâng cúng trong năm tài khóa mới, xin vui lòng đến nhận dưới cuối nhà thờ sau các Thánh lễ. Chân thành cảm ơn sự đóng góp tích cực của quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *