Phải Chăng Thiên Đàng chỉ là mai hậu…? – Bài Viết – Mai Trang

Rất nhiều người trong chúng ta siêng năng đọc kinh lần hạt, đi Lễ để được phần thưởng Thiên đàng mai hậu… Mải mê kinh hạt mà quên sống theo tinh thần của Chúa trong thực tại… Mải mê đi Lễ mà chưa tham dự Thánh Lễ cho trọn và đem vào đời sống những gì mình đón nhận từ Bàn Tiệc Thánh Chúa… thì đáng làm cho chúng ta dừng lại đôi chút để suy tư. Phúc âm Mathêu ghi rõ khi Chúa Giêsu đến trong vinh quang, Ngài gọi những người được Thiên Chúa chúc phúc đến mà bảo, vì khi Ta đói, ta khát các ngươi đã cho Ta ăn, uống. Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp đón, Ta trần trụi các ngươi đã cho Ta mặc… mỗi lần các ngươi đã tỏ ra ân cần, cảm thông, nhân ái, và đã làm như thế cho một trong những người bé mọn nhất của Ta, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Chúa nói/hỏi chúng ta về những việc bác ái mà chúng ta đã làm cho người anh chị em tha nhân của chúng ta. Lạ thật Chúa không bảo vì con đã đọc bao nhiêu chuỗi kinh, dự bao nhiêu Thánh Lễ hoặc là ăn chay mấy lần…, nhưng mà là những việc lành phúc đức, bác ái. Những cử chỉ quảng đại bao dung nhân ái mà chúng ta tỏ ra cho những người thân yêu trong gia đình và tha nhân. Sự quan tâm, cảm thông, nhân hậu mà chúng ta đối xử với nhau lại là những điều chúng ta cần nghiệm xét lại khi đối diện với Chúa.

Do đó việc đọc kinh, lần chuỗi, tham dự Thánh Lễ, sinh hoạt các Hội đoàn là phương cách, cơ hội để giúp chúng ta mỗi ngày biết khám phá ra khuôn mặt và tinh thần của Chúa. Mỗi ngày biết sống giống tinh thần của Chúa hơn. Cung cách sống đạo mới là điều thiết yếu chứ không phải chỉ là cách đi đạo, biết đạo, phô trương đạo… thư thánh Giacôbê cũng viết, đức tin mà không có việc làm, không thực thi, không tỏ ra nơi đời sống thì cũng chẳng được ơn ích gì. Là Đức Tin chết!         

 Phần đông chúng ta cầu xin Chúa BAN cho điều này điều kia. Nhưng đúng ra mỗi người chúng ta hãy cần nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta BIẾT nhận ra, am tường hơn Lời của Chúa và biết THI HÀNH, biết SỐNG LỜI CỦA CHÚA để từ đó và dần dà chúng ta được sống an bình, sống vui tươi, nhận ra những ơn cần kíp Chúa đang ban mỗi ngày và biết sống tràn đầy nơi Thiên Đàng được bắt nguồn từ tại nơi giây phút hiện tại mỗi ngày của chúng ta nơi quả tinh cầu và trong vũ trụ này. Thiên đàng khởi nguồn từ đây…         

Trong hành trình rao giảng của Chúa Giêsu mỗi lần nói tới thiên quốc, nước trời, Chúa không bảo ở trên trời, nhưng vương quốc của Thiên Chúa “ngự trị” ngay giữa chúng ta… hãy nhìn kìa, chung quanh chúng ta, hãy nhìn lên cánh đồng, mùa màng đã chín, thợ gặt đã được trả công, họ đang thu hoạch mùa và mang vào thiên quốc vĩnh cửu … người gieo và thợ gặt đều vui mừng hân hoan. Hãy để ý lời Chúa Giêsu nói tới 3 lần (Gioan 4:35). Ngài muốn nói với chúng ta rằng, ở ngay tại thế này chúng ta đã được chỉ cho có cách để có thể sống liên kết với sự sống thật và vĩnh cửu ngay trong đời sống hiện tại mỗi ngày. Lối sống đó là biết phó thác, tín nhiệm vào ngay tại đời sống hiện tại… hãy sống TRỌN VẸN với từng giây phút hiện tại trong mỗi biến cố xảy đến, diễn ra trong mỗi ngày. Có những điều xảy ra mà chúng ta cho đó là “thánh ý Chúa”… đôi lúc chúng ta cảm thấy những điều ấy thật vô nghĩa, chẳng có ích gì… và tại sao chuyện vớ vẩn ấy lại xảy đến cho mình như vậy..v.v.; thế mà sự thể lại hệ tại ở đó, ngay trong mỗi biến cố to nhỏ xảy ra hàng ngày… Chúa đang có đó, Chúa đang hiện diện. Vì thế chúng ta hãy luôn sẵn sàng để hiện diện ngay tại trong mỗi biến cố ấy cho dù nhỏ nhất không đáng gì và cả biến cố đầy ngạc nhiên hoặc kinh hoàng to lớn khác. Hãy ở tại nơi đó chứ không phải tìm kiếm nơi nào khác. Nếu ý chí và tâm hồn của chúng ta luôn bị chi phối ở những gì khác ngoài kia, những chuyện bên ngoài thực tại trong giây phút này, chúng ta chối chạy những gì đang ở tại ngay điều chúng ta đang cần đối diện đây thì chẳng có gì thật sự xảy ra cho chúng ta mà đáng kể và tồn tại. Khi chúng ta biết tập sống trong sự ý thức này sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm được những kinh nghiệm của chúng ta, cho dù tốt lành, phấn khởi hoặc tệ hại, xấu xa và từ đó chúng ta hãy để cho mình được biến đổi qua những ân sủng của từng giây phút hiện tại. Khi chúng ta biết hiện diện với thực tại ngay trong giây phút này, dần dà chúng ta sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Chúa. Không phải chỉ khi thúc dục cả nhà đi đến Nhà Thờ, đi Lễ thì mới hy vọng gặp được Chúa. Chúa đang hiện diện trong từng biến cố, từng giây phút mỗi ngày nơi đời sống của mỗi người chúng ta. Vâng, Thiên đàng khởi nguồn từ đây…

Mai Trang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *