Ơn Cứu Độ – Thơ Dân Nam

Ơn cứu độ

Tối nay mừng Chúa Phục Sinh

Sáng xua bóng tối, nến cầm trong tay

Ngày xưa cho đến ngày nay

Ơn Chúa cứu độ, tràn đầy mọi nơi:

***

Nhà thờ đầy đủ chỗ ngồi

Cha nói thật rõ: mọi người cùng nghe

Những ai được Chúa cho hạnh phúc.

Tùy việc làm Chúa bảo: hãy đi…

Ơn Chúa cho ta phải làm gì

Tìm người sống ở trong cái chết…

Người tuyệt vọng, không còn lối thoát!

Cha mẹ chia tay con trẻ ôm buồn!!…

Bước vào đời gặp kẻ bất lương

Bị dụ dỗ vào đường tội lỗi!…

Không lối về, không đường bước tới!…

Nên đã tìm cái chết để quên buồn!

Hãy nói rằng: có Một Đấng yêu thương

Đã ban cho ta được Ơn cứu độ.

Hãy trở về trong tình thương của Chúa

Khỏi lo âu, buồn khổ được bình an

Dân Nam

(nghe cha giảng đêm Phục Sinh)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *