Những lời sau cùng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức: “Lạy Chúa con yêu mến Chúa!”

Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, Thư ký riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI cho biết, những lời sau cùng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức là “Lạy Chúa con yêu mến Chúa!”.

Theo Đức Tổng Giám Mục, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 31/12/2022, vài giờ trước khi qua đời, các y tá và những người phục vụ khác thay phiên nhau chăm sóc Đức Biển Đức. Khi đó Đức Tổng Giám Mục không có ở đó, và chỉ có một y tá không nói được tiếng Đức ở với ngài. Đức Giáo hoàng nói rất nhỏ thì thầm nhưng có thể hiểu được, ngài nói bằng tiếng Ý “Lạy Chúa con yêu mến Chúa!”. Chính y tá này sau đó đã cho Đức Tổng Giám Mục Gänswein biết đó là những lời sau cùng của Đức Giáo hoàng có thể hiểu được, bởi vì sau đó ngài đi vào giờ hấp hối và không nói thêm lời nào nữa.

Về những lời này, ông Andrea Tornielli, Tổng Biên tập Vatican News cho rằng “Lạy Chúa con yêu mến Chúa!”, gần như là một tổng hợp về cuộc đời của Đức Biển Đức. Trong những năm qua ngài đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ diện đối diện với Đấng Tạo Hoá. Vào ngày 28/6/2016, kỷ niệm 65 năm linh mục của vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Phanxicô muốn nhấn mạnh đến “điểm cốt lõi” đánh dấu lịch sử dài ơn gọi linh mục của Đức Biển Đức XVI nên đã thưa với Đức Biển Đức rằng: “Một trong những đoạn viết thật hay về chức linh mục, ngài đã nhấn mạnh rằng, khi gọi Simon một cách dứt khoát, Chúa Giêsu đã nhìn ông và chỉ hỏi một điều duy nhất: Con có yêu mến Thầy không? Những lời này thật đẹp và đúng. Bởi vì ngay tại đây, khi ngài tiếp tục nói với chúng con về điều ‘Con có yêu mến Thầy không?’ thì Chúa thiết lập ý nghĩa thực sự của việc chăn dắt đoàn chiên, bởi vì chỉ qua tình yêu dành cho Chúa, Chúa có thể chăn dắt đoàn chiên ngang qua chúng con: ‘Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”.

Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đây là đặc điểm nổi bật trong suốt cuộc đời linh mục và thần học của Đức Biển Đức. Đối với Đức nguyên Giáo hoàng đây không phải là điều ngẫu nhiên, nhưng là điều ngài luôn làm chứng và tiếp tục làm chứng cho đến hôm nay.

Nguồn: vaticannews.va/vi

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *