Nhóm Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa Tĩnh Tâm

Nhóm Thừa Tác Viên Công Bố Lời Chúa Tĩnh Tâm sẽ có buổi tĩnh tâm tại Dòng Chúa Cứu Thế ở Kew, 10 Majella Court, Kew, VIC 3101 vào Thứ Bảy 23/9/2023. Để ghi danh và biết thêm chi tiết xin liên hệ với chị Ánh: 0413 428 203 cho tiện cho việc tổ chức. Hạn chót ghi danh là tối Thứ Năm 21/9/23. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *