NHÓM LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT THÔNG BÁO

Nhóm Lòng Chúa Thương Xót Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện mời gọi ông bà anh chị em tham dự các giờ kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót sau các Thánh lễ tối Thứ Sáu hàng tuần.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *