Nhà của tôi – Thơ Dân Nam

Trong nhà tôi, trước bàn thờ
Cây thông, Đức Mẹ, Bò lừa chung quanh
Chúa trong máng cỏ hiền lành
Ba vua cũng ở chung quanh lạy chào
Đèn mầu vàng đỏ đẹp sao
Bàn tiệc đầy đủ, món nào cũng ngon
Chiếu xuống góc phố thiếu đèn
Có vài em bé đứng bàn với nhau
Bọn mình, đói đã từ lâu
Ông Nô En đến xin xâu bánh mì

Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *