NGƯNG THÁNH LỄ 8.00AM CHÚA NHẬT

Với sự thay đổi của Chính phủ, việc tham dự Thánh lễ đã không còn giới hạn số người và không buộc phải đăng ký trước nên bắt đầu từ Thứ Hai 14/12/2020, quý cha sẽ ngưng dâng Thánh lễ 8.00am. Chúa Nhật sẽ chỉ có 3 Thánh lễ: 10.00am, 12.30pm và 5.00pm. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *