Nghi thức Trao Sứ vụ & Tuyên hứa Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023-2025

Nghi thức Trao Sứ vụ & Tuyên hứa Tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2023-2025 sẽ được cử hành trong Thánh lễ 10.00am Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 28/5/2023. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự và hiệp thông cầu nguyện cho quý anh chị trong nhiệm kỳ mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng và trợ lực, để quý anh chị có đủ sức để gánh vác công việc chung của Cộng đoàn. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *