Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam

Ngày lễ các linh hồn

(02/11/2019)

Nhiều năm chờ đợi một ngày!

Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời!

Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi.

Lòng Chúa thương xót tuyệt vời biết bao.

Dù dưới biển, đồi cao, núi đá

Thân xác vùi không cả mộ bia!

Đời hay đạo, cũng về một chỗ.

Ai cũng là con Chúa mà thôi.

Những ai còn sống trên đời.

Hãy mau cầu nguyện cho người chết đi!

Đi trước ta, đi vì tuổi tác

Người hy sinh vì nước, vì dân

Người vì đời sống khó khăn!

Người vì đấu tố của quân vô thần!

Người dưới biển xác thân mồi cá!

Người trên rừng, thịt rã, xương rơi.

Ông Bà, Cha mẹ, mọi người.

Nhớ lời cầu nguyện: Chúa Trời xót thương…

Hôm nay cánh cửa Thiên đường

Các linh hồn được Chúa Thương bước vào.

Dân Nam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *