NGÀY KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU” VÀ ĐÊM CA NGUYỆN “BÊN MẸ CA VANG”

NGÀY KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU”

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ khai mạc trọng thể chương trình Đức Mẹ La Vang Thánh Du, bắt đầu từ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào Thứ Bảy ngày 1-5-2021, lúc 5.00pm. Đồng thời kính mời Cộng đoàn tích cực tham dự các buổi suy tôn Mẹ trong tháng Năm – Tháng hoa kính Mẹ. Xin Cộng đoàn xem chương trình chi tiết tại đây.

====================

ĐÊM CA NGUYỆN “BÊN MẸ CA VANG”

Để tôn vinh Mẹ La Vang trong tháng Năm và nhân dịp ngày Nhớ Ơn Mẹ, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ có đêm ca nguyện “Bên Mẹ Ca Vang”

– Địa điểm: Trong nhà thờ
– Ngày giờ: Thứ Sáu ngày 7-5-2021 lúc 7.00pm.

Kính mời Cộng đoàn tham dự. Sự hiện diện của ông bà anh chị em là sự khích lệ lớn lao cho những người thực hiện chương trình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *