Ngày “Hội Ngộ Xóm Giáo Tháng Mân Côi”, 2.00pm Thứ Bảy 22/10/2022

Kính mời tất cả các thành viên trong các xóm giáo, cũng như toàn thể quý ông bà anh chị em ngoài xóm giáo sắp xếp thời gian đến tham dự buổi Hội Ngộ Xóm Giáo Tháng Mân Côi với chủ đề “Tràng Hạt Mân Côi Liên Kết Xóm Giáo” được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang vào lúc 2.00pm Thứ Bảy 22/10/2022. Chương trình chi tiết như sau:

• 2.00pm – 2.25pm: Ổn định, Hội thảo & Chia sẻ
• 2.25pm – 2.50pm: Thuyết giảng – Lm Phêrô Hoàng Kim Huy, S.D.B
• 2.50pm – 3.20pm: Lần hạt Mân Côi
• 3.20pm: Thánh lễ
• 4.20pm: Tiệc mừng

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *