NĂM TÀI CHÁNH 2017​

KÍNH THƯA CỘNG ĐOÀN,

NĂM TÀI CHÁNH 2016 ĐANG KHÉP LẠI, XIN TRI ÂN QUÝ VỊ ĐÃ RỘNG TAY GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRUNG TÂM. HY VỌNG NĂM TÀI CHÁNH 2017, QUÝ VỊ TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP RỘNG RÃI HƠN CHO QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TA. NHỮNG AI CHƯA CÓ PHONG BÌ XIN LẤY PHIẾU GHI DANH ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐOÀN. NẾU CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ANH NGÃI HOẶC CHA TUYÊN ÚY.

CÁM ƠN .