NĂM TÀI CHÁNH 2017​

KÍNH THƯA CỘNG ĐOÀN,

NĂM TÀI CHÁNH 2016 ĐANG KHÉP LẠI, XIN TRI ÂN QUÝ VỊ ĐÃ RỘNG TAY GÓP PHẦN XÂY DỰNG TRUNG TÂM. HY VỌNG NĂM TÀI CHÁNH 2017, QUÝ VỊ TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP RỘNG RÃI HƠN CHO QUỸ XÂY DỰNG TRUNG TÂM CỦA CHÚNG TA. NHỮNG AI CHƯA CÓ PHONG BÌ XIN LẤY PHIẾU GHI DANH ĐÓNG GÓP CHO CỘNG ĐOÀN. NẾU CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ANH NGÃI HOẶC CHA TUYÊN ÚY.

CÁM ƠN .

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...