MỪNG NGÀY NHỚ ƠN CHA (HAPPY FATHER’S DAY)

Ngày của Cha (Father’s Day) là một ngày lễ tôn vinh quyền làm cha, gắn kết gia đình, cũng như ảnh hưởng của những người cha trong xã hội. Ngày của Cha là một ngày ý nghĩa nhằm tôn vinh công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của người cha dành cho con cái và gia đình. Kính chúc tất cả những người cha luôn luôn được trân quý đón nhận tình yêu thương, kính trọng từ con cái của mình và mọi người xung quanh.

Linh mục Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *