MỪNG LỄ CHÚA CỨU THẾ

Hôm nay quý tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế năm châu trên thế giới mừng lễ bổn mạng Chúa Cứu Thế. Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp và các Thánh trong dòng ban cho quý cha quý thầy dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc và niềm vui trong đời sống tận hiến.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *