MỪNG LỄ BỔN MẠNG HAI XÓM GIÁO: PHILIPHÊ MINH VÀ AUGUSTINÔ HUY

Chúc mừng lễ bổn mạng đến ông bà anh chị em thuộc hai xóm giáo Philiphê Minh và Augustinô Huy nhân ngày lễ mừng hôm nay. Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Mẫu La Vang và Thánh Quan thầy ban cho quý vị một ngày mừng lễ thật nhiều niềm vui, và gia đình tràn đầy bình an hạnh phúc trong gia đình.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *