Mùa Chay 2017

MÙA CHAY

Bài đúc kết Ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay 28,29,30 tháng 3 năm 2017 tại Cộng Đoàn Công Giáo Hoan-Thiện – Têrêsa NL ghi lại
Tha Thứ là tất cả – Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 21.03.2017
Một số hình ảnh lễ Tro 01-03-2017
Thơ Tro – Trầm Thiên Thu – Trước cửa mùa Chay 2017
Tro Bụi và Khách Lữ Hành – Bài viết (Đoàn Khôi msc )
Sứ Điệp Mùa Chay 2017 của Đức Thánh Cha Phaxicô