Mùa chay – Dân Nam – chia sẻ

Xin được chia sẻ một vài tư tưởng của tôi:

Chỉ còn 40 ngày nữa là đến ngày Chúa chết và Chúa sống lại, chúng ta gọi là lễ Phục Sinh. Tất cả dân Chúa ai ai cũng được dạy rằng Màu Nhiệm Phục Sinh là ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa đã ban cho ta, cho những ai đã tin vào Ngài.

Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,19-31)

Theo như tôi nghĩ hầu hết mọi người trong cuộc sống tất cả mọi sự xa ngã thì ta không có trông thấy mà ta vẫn theo, tuy nó không có thuộc vào sự tín ngưỡng xong ta có nhìn thấy không?

Chúa nói ta tin vì ta muốn được hưởng Ơn Cứu Độ, ta muốn được đến chỗ Sống Đời Đời (Thiên Đàng) nhưng ta không nhìn thấy chỗ đó.

Còn vấn đề tội lỗi hay sự đam mê ta cũng chưa biết có lợi hay hại xong ta cũng muốn thử, cái đó cũng không biết mà theo, bạn nghĩ sao?đúng hay sai?

Cái mà ta không có buông tay được dù ta biết là khi chết chẳng mang đi được gì cả. Bạn có khi nào mà dám bỏ hết khi mà chưa chết để theo như Chúa dậy không?

Tất cả thế gian Chúa nói thì nói, còn ta làm được gì thì không có thể hoàn toàn giống như Chúa dậy, chỉ trừ có những vị đi tu (các cha, sơ và các thầy). Vậy thì trong mùa chay thánh này chúng ta hãy cố gắng bắt chước theo gương của các vị để thực hiện đều mà Chúa đã dậy nhé.

Bạn thử nghĩ xem nếu như đêm nay bạn, tôi phải chết thì cả tôi lẫn bạn chúng ta sẽ đem theo được những gì?

Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *