MOVIE NIGHT

movie night poster

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện sẽ có buổi chiếu phim ngoài trời:

– Tựa đề: Aladdin
– Địa điểm: TTTM La Vang
– Ngày giờ: 19-12-2020, @8:30pm
– Price: $00.0
– Age: Kids and Adults
*Lưu ý: Ghi danh có giới hạn cho 100 người.

Xin xem chi tiết trên poster. Mời các em thiếu nhi và phụ huynh ghi danh tham gia giải trí cuối năm.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *