MỘT GIA ĐÌNH TRONG CỘNG ĐOÀN CẦN SỰ GIÚP ĐỠ

Gần đây, có một gia đình trong Cộng đoàn chạy đến nhờ anh chị em chúng ta giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình này thật sự khó khăn và rất đáng thương. Cách đây không lâu, ngôi nhà thuê (của chính phủ) bị cháy. Người cha lớn tuổi, yếu đau và 3 thành viên khác của gia đình phải đi ở tá túc tại những nơi khác nhau của những người thân.

Trong khi chờ đợi chính phủ sửa chữa lại ngôi nhà đó, gia đình rất cần một nơi ở tạm để con cái có thể chăm sóc người cha lớn tuổi và đau bệnh của họ. Tuy nhiên, tài chính của gia đình rất khó khăn nên không thể thuê một căn nhà trong hoàn cảnh hiện tại.

Cha Tuyên Úy và Ban Thường Vụ chia sẻ tiếng kêu trợ giúp từ gia đình này đến anh chị em trong Cộng đoàn. Nếu anh chị em nào có 2 phòng cho thuê với giá “trợ giúp” thì liên lạc với anh Hiền: 0430 517 167, anh Phát: 0432 777 500 hoặc cha Danh: 0431 030 122.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.