MỜI THAM GIA BAN NẤU ĂN GÂY QUỸ

Để tạo thêm niềm vui, sức sống và thu nhập hàng tuần cho Cộng đoàn, Ban Gây Quỹ mời gọi ông bà anh chị em có khả năng nấu ăn tham gia Ban Nấu Ăn. Đây là công việc đòi hỏi sự hy sinh nhưng sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho Cộng đoàn. Vậy quý vị nào có nhã ý tham gia, xin vui lòng liên hệ chị Têrêsa Kim Trang qua số điện thoại: 0403 184 537.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *