MỜI HỌP THIỆN NGUYỆN VIÊN GÓI BÁNH CHƯNG

Ban Tổ Chức gói bánh chưng xuân thân mời anh chị em thiện nguyện tham dự buổi họp:

-Mục đích: Cập nhật thông tin, phương thức gói bánh chưng, và chương trình an toàn và phòng chống Covid khi đến làm việc thiện nguyện gói bánh chưng tại Trung tâm.
– Địa điểm: Trong nhà thờ Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang 
– Ngày giờ: Thứ Tư ngày 19/1/2022, lúc 7.00pm

Đây là buổi họp rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công công việc gói bánh chưng xuân năm nay, nên Ban Tổ Chức tha thiết mời anh chị em thiện nguyện tham dự đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *