Mời Bạn – Thơ Dân Nam, Kêu Gọi Qúy Ông Bà, ACE Tham Gia Viết Bài Cho Website Cộng Đoàn

Mời Bạn

Hành trang đem đạo vào đời:

Việc làm, lời nói mọi người giống nhau

Việc làm là bước đi đầu

Lời nói để lại ngày sau cho đời

Cho con cháu, cho mọi nơi…

Hành trang đem đạo vào đời thành công

Nhà thờ ngày một thêm đông

Cánh đồng lúa chín sẽ không thiếu người

Hành trang Chúa cho có rồi

Xin mời qúy vị viết bài vào đây

Nếu như nhắm mắt, xuôi tay…

Những gì làm được, tiếc thaychưa làm

Dân Nam Kính Mời

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *