Mời Bạn – Thơ Dân Nam, Kêu Gọi Qúy Ông Bà, ACE Tham Gia Viết Bài Cho Website Cộng Đoàn

Mời Bạn

Hành trang đem đạo vào đời:

Việc làm, lời nói mọi người giống nhau

Việc làm là bước đi đầu

Lời nói để lại ngày sau cho đời

Cho con cháu, cho mọi nơi…

Hành trang đem đạo vào đời thành công

Nhà thờ ngày một thêm đông

Cánh đồng lúa chín sẽ không thiếu người

Hành trang Chúa cho có rồi

Xin mời qúy vị viết bài vào đây

Nếu như nhắm mắt, xuôi tay…

Những gì làm được, tiếc thaychưa làm

Dân Nam Kính Mời

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *