MỞ LỚP XƯNG TỘI RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ THÊM SỨC CHO TRẺ EM

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ mở lớp giáo lý chuẩn bị cho các em:
– Lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Mình Thánh Chúa (Xưng tội và Rước lễ lần đầu) vào tháng 11/2022
– Lãnh nhận Bí tích Thêm sức tháng 11/2023

Xin phụ huynh ghi danh cho con em mình với người phụ trách nhận ghi danh:
– Lớp Xưng tội Rước lễ lần đầu: Chị Huỳnh Mai 0413 349 797
– Lớp Thêm sức: Chị Nguyễn Kim 0478 056 999

Xin lưu ý:
1. Lệ phí: $80/em
2. Các em đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức và Xưng tội Rước lễ lần đầu năm 2022 cũng phải ghi danh để hoàn tất chương trình giáo lý cho các em, nhưng không cần phải đóng lệ phí nữa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.